Ik maak
een afspraak
Wie mag doneren?

CONTRA-INDICATIES

Reizen, medicijngebruik, ziektes of zelfs tatoeages zijn maar enkele tijdelijke of definitieve contra-indicaties voor de donatie van bloed, plasma of bloedplaatjes. We sommen hieronder de belangrijkste tegenindicaties op.

Contra-indicaties


Dit is een lijst met bepaalde contra-indicaties. Hij dient louter ter illustratie en is niet uitputtend. Enkel het medisch onderzoek voor de donatie en de medische vragenlijst tellen. Het kan bijgevolg gebeuren dat de arts je geen toelating geeft om bloed te geven om jouw veiligheid of die van de ontvanger niet in gevaar te brengen. Voor de Service du Sang is deze veiligheid de absolute topprioriteit.

Leeftijd


Je mag vanaf je 18e bloed en plasma geven. De wettelijke maximumleeftijd voor een eerste donatie is bepaald op de dag voor je 66e verjaardag. Je mag dan nog bloed en plasma geven op voorwaarde dat de datum van je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is.

Je mag vanaf je 18e bloedplaatjes doneren. De wettelijke maximumleeftijd voor een eerste donatie is bepaald op de dag voor je 61e verjaardag. Je mag dan nog bloedplaatjes doneren op voorwaarde dat de datum van je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is.

Gewicht


Om bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren, moet je minstens 50 kg of iets meer wegen als je kleiner dan 1,56 m bent.

Zwangerschap


Uit voorzorg voor je baby en jezelf mag je niet doneren tijdens je zwangerschap, noch in de 6 maanden na je bevalling. Na een miskraam of een abortus bedraagt de termijn eveneens 6 maanden. Het geven van borstvoeding is geen contra-indicatie voor de donatie van bloed. 

Seksuele relaties


Wacht 4 maanden met een donatie als je:

•    een nieuwe seksuele partner hebt, zelfs als het een los contact betreft*
•    seks hebt gehad met een partner die aan syfilis lijdt*
•    seks hebt gehad met een man en je zelf een man bent*

Wacht 12 maanden met een donatie als je:

seks hebt gehad:

•    tegen betaling van geld, goederen of diensten*
•    met een partner die positief testte voor een van de volgende virussen: hiv (aids), hepatitis B of C, HLTV (humaan T-lymfotroopvirus)*
•    met een partner die ooit drugs gespoten heeft*
•    met een partner die afkomstig is uit een land of regio waar hiv (aids) veel voorkomt of die er gewoond heeft en dit land minder dan 12 maanden geleden verlaten heeft*.

Als je partner met een van de volgende situaties te maken gekregen heeft, wacht je 12 maanden alvorens te doneren:

Als je partner:

•    in dezelfde periode seks met verschillende partners heeft gehad of groepsseks heeft gehad*
•    seks heeft gehad tegen betaling van geld, goederen of diensten*


*seksuele betrekkingen met of zonder anticonceptiemiddel

Soa's


Bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen zijn dat ook via het bloed.

Als je positief testte voor hiv (aids), hepatitis C en/of syfilis mag je geen bloed doneren.

Bij andere seksueel overdraagbare aandoeningen mag je na genezing wel doneren na een bepaalde termijn al naargelang de infectie.

Bel ons voor meer inlichtingen op 0800 92 245 en kies 4 voor 'arts' of mail ons op info@croix-rouge.be

Vaccins


De wachttijd hangt af van het soort vaccin dat je toegediend kreeg.

•    Kreeg je een vaccin tegen hepatitis B? Dan moet je na de inspuiting ervan 2 weken wachten. Bij een vaccin tegen gele koorts moet je 1 maand wachten.

•    Na een vaccinatie tegen tetanus, griep, kinkhoest, hepatitis A of difterie geldt er geen wachttijd, op voorwaarde dat je je na de toediening ervan goed voelt.

Als u gevaccineerd bent tegen SARS-CoV-2 (met een van de vaccins die beschikbaar zijn in België):

  • Wacht u 48 uur als u overigens in goede gezondheid verkeert.
  • Wacht u 7 dagen nadat de symptomen verdwenen zijn als u die meteen na ontvangst van een SARS-CoV-2-vaccin vertoont.

Kreeg je een ander vaccin toegediend? Bel ons dan op 0800 92 245 en kies 4 voor 'arts' of mail ons op info@croix-rouge.be.

Medicijngebruik


Doneren is toegestaan als je de volgende medicijnen ingenomen/gebruikt hebt:

•    Neusspray  
•    Keelspray 
•    Hoestsiroop 
•    Antihistaminicum 
•    Dafalgan/paracetamol 
•    Antacidum (maagzuurremmer) zoals Pantomed (pantoprazol), Losec (omeprazol).
•    Slaapmiddel

Als je aspirines of ontstekingsremmers (Nurofen, Ibuprofen, Perdofemina enz.) neemt, mag je bloed doneren, maar geen bloedplaatjes.
Slik je antibiotica, dan moet je nog 1 week wachten na het einde van de behandeling of iets langer naargelang de aandoening.

Opgelet! De reden waarom je een bepaald medicijn neemt, kan een contra-indicatie zijn! Vertel de arts bij de afname dus altijd welke geneesmiddelen je gebruikt.
Heb je nog vragen over (een) ander(e) geneesmiddel(en)? Bel ons dan op 0800 92 245 en kies 4 voor 'arts' of mail ons op info@croix-rouge.be.

Ziektes


  • Als je verkouden bent, maar geen koorts hebt, mag je bloed geven.

  • Heb je wel koorts (>/=38°C) dan moet je 2 weken wachten tot na de genezing of langer naargelang de ziekte.

Bepaalde ziektes vormen een definitieve contra-indicatie voor bloeddonatie, zoals kanker, CVA (cerebrovasculair accident of herseninfarct), infarct, diabetes behandeld met insuline enz.

Wil je meer informatie? Bel ons op 0800 92 245 en kies 4 voor 'arts' of mail ons op info@croix-rouge.be.

COVID 19


COVID-19 BEVESTIGD OF MOGELIJK:
-    14 dagen wachten na het einde van de symptomen.
-    14 dagen wachten na de testdatum als er geen symptomen zijn.


-    Symptomen die lijken op COVID-19 zonder dat een test is uitgevoerd: minstens wachten tot de symptomen verdwijnen. Al naargelang het geval kan echter een langere termijn nodig zijn.

CONTACT MET EEN BEVESTIGD GEVAL:

Donatie is toegestaan.

Voor meer informatie kun je de lijst met termijnen per land en de FAQ Covid raadplegen.

Tandartsbezoek


Na een eenvoudige controle, een routinebezoek om een tand te vullen of tandsteen te verwijderen, moet je 24 uur wachten voor je naar een afname komt.

Bij een reconstructie, het trekken of ontzenuwen van een tand moet je 7 dagen wachten.

Bel voor meer informatie naar 0800 92 245 of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.

Druggebruik


De wachttijd hangt af van het soort drugs dat je genomen hebt:

•    Als je softdrugs (cannabis) gebruikt, mag je een donatie doen BEHALVE als je op het moment van de donatie onder invloed bent.
•    Als je drugs via de neus hebt gebruikt (gesnoven), Poppers, moet je 4 maanden wachten voor je mag doneren.
•    Als je xtc of een andere synthetische drug hebt gebruikt, moet je 4 maanden wachten voor je mag doneren.
Als je ooit drugs in een ader of spier ingespoten hebt of zonder doktersvoorschrift dopingproducten/anabole middelen hebt gebruikt, mag je geen donatie meer doen, zelfs als dat al jaren geleden is.

Wil je meer informatie voor je naar een afname komt? Bel dan naar 0800 92 245 of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.

Piercings en tatoeages


Na het zetten van een tatoeage, een piercing (ook het schieten van oorbellen) of permanente make-up moet je 4 maanden wachten voor je mag doneren.

Reizen


Waarom moet ik zolang wachten na een reis?

Je kan drager zijn van een via het bloed overdraagbare aandoening die je opdeed tijdens je verblijf in een bepaald land. Die aandoening kan een hele tijd onopgemerkt of 'latent aanwezig' blijven. Om te voorkomen dat patiënten die de producten uit jouw donatie ontvangen, besmet zouden raken, is een bepaalde termijn dus absoluut noodzakelijk.

Naargelang je reisbestemming en de eventuele risico's die daaraan verbonden zijn, kan de termijn voor je volgende donatie 28 dagen tot 6 maanden bedragen. Voor meer informatie kun je de lijst met termijnen per land raadplegen.

Als je tussen 1980 en 1996 in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Wales) gedurende minstens 6 maanden (ook de verschillende periodes samengeteld) gewoond of verbleven hebt, mag je volgens de huidige wet geen bloed doneren.

Wil je de wachttijd na een reis kennen? Bel dan naar 0800 92 245 of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.

Tekenbeet


Ben je gebeten door een teek maar vertoon je geen symptomen zoals roodheid? Dan mag je doneren.

Is die roodheid er wel of leed je al eerder aan de ziekte van Lyme, dan moet je 3 maanden wachten.

Wil je meer informatie voor je naar een afname komt? Bel dan naar 0800 92 245 en kies 4 voor 'arts' of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.

Alternatieve therapieën


Als u een acupunctuursessie hebt gehad, uitgevoerd door een gekwalificeerde behandelaar die naalden voor eenmalig gebruik gebruikt, is de donatie toegestaan. Anders moet u 4 maanden wachten na uw laatste acupunctuursessie voordat u bloed kunt geven.

Als u een sessie mesotherapie met een injectiepistool achter de rug hebt, moet u 4 maanden wachten. Als de sessie is verricht door een gekwalificeerde behandelaar met naalden voor eenmalig gebruik, is de donatie toegestaan.

Als u een cuppingtherapie / hijama hebt ondergaan, uitgevoerd door een arts of medisch personeel, met gebruik van mesjes voor eenmalig gebruik en steriele cups, is de donatie toegestaan. Zo niet, dan moet u 4 maanden wachten na de laatste sessie.

Bloedzuigertherapie / hirudotherapie: na een sessie moet u 1 week wachten voordat u een donatie mag doen.

Wil je meer informatie voor je naar een afname komt? Bel dan naar 0800 92 245 en kies 4 voor 'arts' of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.

Hemochromatose


Als je aan hemochromatose (ijzerstapelingsziekte, waarbij het lichaam te veel ijzer uit voeding opneemt) lijdt, mag je onder bepaalde voorwaarden toch bloed doneren aan het Belgische Rode Kruis.

Je moet:
•    je in de onderhoudsfase van je behandeling bevinden;
•    een genormaliseerd ijzergehalte (ferritine) hebben;
•    je mag geen orgaanschade vertonen die verband houdt met de hemochromatose;
•    je mag niet meer dan één aderlating om de twee maanden nodig hebben;
•    aan alle andere gebruikelijke vereiste criteria zoals bij elke andere donor voldoen.

Als je tijdelijk of permanent niet aan deze criteria beantwoordt, moet je opnieuw contact opnemen met je behandelende arts.
Je hebt bij je eerste donatie (en vervolgens jaarlijks) een medisch attest van je behandelende arts nodig (het blanco attest vind je bij de bloedinzameling of kan je hier downloaden).

Belangrijke opmerking: asymptomatische dragers van de mutatie in het HFE-gen die geen therapeutische aderlatingen nodig hebben, mogen maximaal 4 keer per jaar bloed geven zonder een verslag van hun behandelende arts.

Hoe vaak mogen ze doneren?
Hemochromatosepatiënten mogen maximaal 6 keer per jaar bloed geven. Dat is meer dan de 'gebruikelijke' donor die hoogstens 4 keer per jaar mag doneren. Tussen 2 bloeddonaties moet een termijn van minstens 2 maanden zitten. 
Wil je meer informatie voor je naar een afname komt? Bel dan naar 0800 92 245 of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.be. 

Je kunt in 30 minuten 3 levens redden

WIL JE BLOED DONEREN?

Doe de test 'Mag ik bloed doneren?' om te weten of je in aanmerking komt!

Doe de test