Ik maak
een afspraak
over

Toegankelijkheid en mobiliteit

De hoofdzetel van de Service du Sang van het Belgische Rode Kruis bevindt zich sinds 2011 in de
rue du Fond du Maréchal 8 te Suarlée.

De hoofdzetel van de Service du Sang van het Belgische Rode Kruis


De ligging in het bedrijvenpark ECOLYS® is perfect omdat de Service du Sang er zo al haar activiteiten kan centraliseren en er medewerkers vanuit Wallonië en Brussel kan ontvangen.

Onze inzamelingslocaties en donorcentra liggen uiteraard nog steeds verspreid over Wallonië en Brussel. Voor onze donors is en blijft het te allen tijde mogelijk bij hen in de buurt te doneren.

Onze mobiliteitsoplossingen

Voor de hoofdzetel van de Service du Sang van het Belgische Rode Kruis in het ECOLYS®-bedrijvenpark (Suarlée) zijn diverse mobiliteitsoplossingen ingericht:

Aanmoedigen van carpooling

De Service du Sang moedigt verschillende carpoolingopties aan:
- Tussen mensen die naar andere ondernemingen in de buurt van het Belgische Rode Kruis moeten via een abonnement op het carpoolingsysteem Carpoolplaza.
- Tussen collega's die naar dezelfde site rijden.
Er zijn bovendien specifieke parkeerplaatsen voorzien voor de voertuigen waarmee gecarpoold wordt.

Pendelbus MOBI-PARCS

De Service du Sang is actief betrokken bij de vzw IDEALYS, de ondernemingsgroepering (Club d'entreprises) van de parken CREALYS® en ECOLYS®.
Op het vlak van mobiliteit heeft deze publiek-private samenwerking, met de medewerking van het BEP (het Economische Bureau van de Provincie Namen) en de TEC Namen-Luxemburg, geleid tot het inleggen van de Mobi-ParcS-pendelbus tussen het station van Namen en de 2 activiteitenparken.
Momenteel nemen naar schatting 31 werknemers van de verschillende bedrijven elke dag de MOBI-PARCS-pendelbus om naar hun werk te rijden. Daar moeten nog de gelegenheidsbezoekers, stagiairs of studenten bijgeteld worden.

Personen met beperkte mobiliteit

Personen met beperkte mobiliteit kunnen enkel via de weg rechtstreeks toegang krijgen tot het ECOLYS®-park.
Op de site van Suarlée zijn er specifieke parkeerplaatsen voorzien en er is een hellend vlak naar de ingang van het gebouw.
De Service du Sang van het Belgische Rode Kruis stelt zijn werknemers tevens een overdekte en beveiligde fietsen-/motorstalling, kleedkamers en douches ter beschikking.
Al deze initiatieven moeten de site van Suarlée toegankelijker maken.
Op dit moment gebruiken zo'n 47 van de 140 medewerkers regelmatig een van deze vervoerswijzen. Dat stemt overeen met 33% van het voltallige personeel van de Service du Sang van het Belgische Rode Kruis.

Pendelbus station-site

Onder bepaalde voorwaarden, zoals voorafgaande inschrijving, vooraf stelt het Belgische Rode Kruis bepaalde personeelsleden ook een pendelbus ter beschikking tussen het station van Namen en de site van Suarlée.

Enkele nuttige links:

Idéalys; Créalys; Ecolys; InfoTec