Ik maak
een afspraak
doneren

bloed doneren

Momenteel bestaat er nog geen enkel synthetisch geneesmiddel of een behandeling als alternatief voor menselijk bloed en de labiele bloedproducten ervan. Bloed is dus een onvervangbaar product.

Waarom bloed doneren?


Omdat op dit moment geen enkel medicijn menselijk bloed of de bestanddelen ervan kan vervangen. Er is dus nog altijd geen alternatief voor menselijk bloed. Tegelijkertijd hebben elke dag honderden zieken en gewonden een transfusie nodig om te overleven en te genezen. Daarom rekenen we dagelijks op jouw gulle giften!

Waarvoor worden bloeddonaties gebruikt?


Na de bloedgift worden de verschillende bloedbestanddelen, met name de , het en de van elkaar gescheiden, behandeld en bereid om er, naargelang de behoeften, de ziekenhuizen mee te bevoorraden.

Door deze opsplitsing in 3 bloedproducten kun je met één gift dus 3 mensen helpen!

In welke gevallen is een transfusie van rode bloedlichaampjes nodig?


Bij ongevallen: bij bloedingen als gevolg van verschillende soorten ongevallen (verkeersongevallen, noodsituaties enz.).
Bij een chirurgische ingreep of een bevalling: na een operatie of tijdens bepaalde bevallingen.
Voor mensen die chemotherapie krijgen of aan bloedarmoede lijden.
Bij genetische aandoeningen: voor patiënten die aan bepaalde genetische ziektes lijden die de rode bloedlichaampjes aantasten en die als gevolg daarvan hun hele leven bloedtransfusies nodig hebben. Het gaat dan bv. om sikkelcelanemie, majeure thalassemie enz.

Hoe verloopt een bloeddonatie?


Je kunt je bij een bloedinzameling (meestal zonder afspraak) of in een vast donorcentrum (op afspraak) aanmelden.  We vragen je daar een medische vragenlijst in te vullen. Vervolgens ontvangt een arts je voor een (gratis) vertrouwelijk medisch gesprek. Hij/zij gaat na of de donatie geen risico voor jezelf of de ontvanger inhoudt op basis van:
o   je huidige gezondheidstoestand;
o   je medische achtergrond en eventuele vroegere chirurgische ingrepen;
o   medicatie die je hebt genomen of nog neemt;
o   reizen die je hebt ondernomen;
o   eventueel risicogedrag.

Als de arts groen licht geeft, mag je effectief bloed doneren. Naargelang je bloedvolume, bepaald op basis van je gewicht en lengte, nemen we gemiddeld tussen 430 en 470 ml bloed af.

Kleine tip: eet een lichte maaltijd en drink voldoende voor je naar een bloedinzameling komt! 

Duur van de donatie

Een bloeddonatie duurt gemiddeld 10 minuten. Daar moet je nog het medische onderzoek voor de gift bijtellen en de snack- en rustpauze na de afname. In totaal duurt een donatie dus zo'n 45 minuten.

Frequentie

Je kan hoogstens 4 keer per jaar (365 dagen) bloed doneren. Er moeten altijd minstens 2 maanden tussen 2 donaties zitten.

op en Zonder afspraak

Je hoeft geen afspraak te maken om bloed te doneren op een mobiele inzameling (behalve indien een link in onze kalender u verzoekt om een afspraak te maken) . We verwelkomen je er tijdens de openingsuren. Om bloed te geven in een van onze 16 vaste donorcentra is het wel verplicht eerst online een afspraak te maken.

Doneren is een doordachte, vrijwillige, belangeloze en onbezoldigde daad.

Wil je bloed doneren?

Beantwoord onze onlinevragenlijst of informeer je over de voorwaarden en contra-indicaties voor je naar een bloedinzameling komt!

Doe de test

Bloed doneren

Heb je nog vragen over de bloeddonatie?

Raadpleeg onze FAQ

Heb je vragen voor ons?


Bel naar 0800 92 245 of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.

 

Je kunt ook onze brochures 'Donorgids' en 'Bloeddonatie' raadplegen;


Waag de eerste stap in een geruststellende, warme en menselijke omgeving!
 
Vind een bloedinzameling bij jou in de buurt.