Ik maak
een afspraak
meer weten over bloed

Het traject van een zakje bloed

Leer hier alles over de weg die een zakje bloed aflegt, van de afname over de analyse van de bloedgiften en het scheiden van de verschillende bloedproducten (rode bloedlichaampjes, plasma, bloedplaatjes) tot de verdeling ervan in de ziekenhuizen.

Het traject van een zakje


DE AFNAME

Voor de afname vult de donor een medische vragenlijst in en heeft hij/zij een gesprek met een arts over zijn/haar levensstijl en medische achtergrond. Op die manier kunnen we ons ervan verzekeren dat de donor bloed mag geven en dat die donatie geen enkel gezondheidsrisico inhoudt voor donor en ontvanger. Bij groen licht van de dokter mag de donor bij de verpleegkundige plaatsnemen die de afname uitvoert. We nemen gemiddeld 450 ml bloed af en vullen ook verschillende reageerbuisjes om te laten analyseren.

DE VOORBEREIDING VAN DE PRODUCTEN

Na de bloedafname worden de zakjes bloed gecentrifugeerd om het te scheiden in 3 producten, met name de rode bloedlichaampjes, de bloedplaatjes en het plasma. Een donatie vol bloed wordt nooit als dusdanig aan een ontvanger getransfuseerd. De transfusie omvat enkel die zaken waar hij/zij volgens zijn/haar ziektebeeld nood aan heeft.

DE BIOLOGISCHE ANALYSE

Parallel met de tweede stap worden op de afgenomen bloedstalen tests uitgevoerd (virologische, serologische, immunologische onderzoeken). Als er een afwijking wordt vastgesteld, worden de zakjes onmiddellijk vernietigd en wordt de donor op de hoogte gebracht.

VALIDATIE EN VERDELING

Als de zakjes klaar zijn en uit de analyseresultaten geen enkele afwijking blijkt, kunnen de bloedproducten naargelang de vraag over de 300 ziekenhuizen verdeeld worden die de Service du Sang van het Belgische Rode Kruis bevoorraadt.

De bewaartijd verschilt naargelang het product:

•    42 dagen voor de rode bloedlichaampjes 
•    5 dagen voor de bloedplaatjes
•    3 jaar voor het plasma