Ik maak
een afspraak
doneren

stamcellen doneren

Hematopoëtische stamcellen of bloedstamcellen zijn cellen in het beenmerg waaruit de verschillende bloedcellen worden gevormd. Ze worden toegediend aan patiënten met een ongeneeslijke beenmergaandoening.

Wat zijn hematopoëtische stamcellen?


Hematopoëtische stamcellen (HSC) zijn cellen die hoofdzakelijk in het beenmerg voorkomen en waaruit de meeste bloedcellen gevormd worden (rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes). Zodra deze bloedcellen volledig ontwikkeld zijn, komen ze in de bloedsomloop terecht waar ze hun taken kunnen vervullen. Door deze cellen kan het bloed permanent worden hernieuwd.

Waarom hematopoëtische stamcellen doneren?


Met de donatie van hematopoëtische stamcellen (HSC) bied je patiënten met een hematopoëtische aandoening (een ziekte die de aanmaak van deze cellen verhindert) een kans op overleven. De stamcellen worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met leukemie, kanker of anemie.

Met jouw gulle gift:

•    Vergroot je de kans op het vinden van een geschikte donor in het Belgisch Beenmergregister (register van het Marrow Donor Program Belgium of MDPB). 
 
•    Kan je een patiënt redden met de transplantatie van jouw HSC als de cellen compatibel zijn met die van hem/haar.

Wie kan zich inschrijven als vrijwillig HSC-donor?


Iedereen tussen 18 en 40 jaar die voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een bloeddonatie. Na jouw (Humaan Leukocyten Antigeen) wordt deze in het Belgisch Beenmergregister opgenomen. Daardoor verhoogt de kans op het vinden van een compatibele donor voor een patiënt die op een stamceltransplantatie wacht.

We merken op dat hematologen er de voorkeur aan geven HSC van jonge mannen te transplanteren. Vrouwen ontwikkelen na een zwangerschap in bepaalde gevallen vaak antilichamen die de slaagkansen van een transplantatie kunnen verkleinen.

De inschrijving in het nationale register in 3 stappen


Je inschrijven als stamceldonor is een engagement op lange termijn. Er wordt je nooit gevraagd al bij je inschrijving HSC te doneren, dat gebeurt pas later, in een verre of nabije toekomst. Daardoor kunnen er weken en zelfs jaren verstrijken tussen je initiële inschrijving en een eventuele gift bestemd voor een compatibele patiënt.

Het is absoluut noodzakelijk dat je de inhoud van deze pagina goed leest, navraag doet bij onze afnameteams als je vragen hebt en goed nadenkt over je engagement.
Raadpleeg voor meer informatie onze brochure over stamceldonatie.

1. VOORINSCHRIJVING

Je kan je vooraf inschrijven op de website van het Belgisch Register, via www.mdpb.be. Je ontvangt dan een bevestigingsmail en de vraag je aan te melden in een donorcentrum of bij een bloedinzameling.

Voorinschrijving

2. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Je wordt uitgenodigd voor een vertrouwelijk medisch gesprek;
Je vult een 'Bereidheidsverklaring' in en ondertekent ze om je geïnformeerde toestemming te geven voor een HSC-donatie;
Vervolgens nemen we een bloedstaal af dat we analyseren om je weefseltype te bepalen, de zogenaamde 'HLA-typering'. Aan de hand van deze typering kunnen we de antigenen van de witte bloedlichaampjes bepalen die we dan vergelijken met de typeringen van patiënten die op een transplantatie wachten.

3. BEVESTIGING VAN JE INSCHRIJVING

Als er niets je donatie in de weg staat, wordt je inschrijving in het Beenmergregister bevestigd en ontvang je per post je donorkaart. Je gegevens worden tot aan je 60e bewaard tenzij je daarvoor beslist je terug te trekken.

De inschrijving in het Belgisch Beenmergregister is een persoonlijke beslissing die weldoordacht moet zijn en die een reëel engagement inhoudt. Je aanvaardt dat je je ter beschikking stelt voor een afname als er een match is tussen jouw stamcellen en die van een patiënt.
Je verbindt je er tevens toe de Service du Sang van het Belgische Rode Kruis op de hoogte te houden van elke eventuele wijziging van je gezondheidstoestand of een aanpassing van je administratieve gegevens.
Je gaat ermee akkoord je stamcellen af te staan aan om het even wie daar nood aan heeft.
Je kan op elk moment van je engagement afzien zonder daarvoor een rechtvaardiging te moeten geven.

Hoe verloopt de donatie van hematopoëtische stamcellen?


MEDISCH ONDERZOEK

Als op een dag een match wordt vastgesteld tussen jouw stamcellen en die van een patiënt, nemen we contact met je op om een afspraak vast te leggen met de arts die verantwoordelijk is voor de afname. Je ondergaat een medisch onderzoek en enkele extra controles. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen we tot de afname overgaan.

HSC DONEREN

Om de HSC te kunnen 'oogsten', krijg je gedurende 4 tot 5 dagen, 1 keer per dag een onderhuidse injectie met groeifactoren (G-CSF). Op die manier wordt de productie van HSC in je bloed verhoogd. De afname zelf is te vergelijken met de donatie van bloedplaatjes. Je bloed gaat door een machine die er de HSC uit haalt. De andere cellen krijg je onmiddellijk weer toegediend. Al het gebruikte materiaal is steriel en wordt slechts één keer gebruikt. Je hoeft niet verdoofd of gehospitaliseerd te worden. De afname duurt 2 tot 4 uur. Als dat nodig blijkt, kan de volgende dag nog een tweede afname ingepland worden. Weet dat je maar één keer je HSC aan een niet-verwante ontvanger mag doneren. Als er binnen je familie een match blijkt tussen jou en een familielid, mag je wel zonder probleem opnieuw HSC doneren. Na je donatie wordt je naam uit het Belgisch Beenmergregister gehaald.

NA DE HSC-DONATIE

We voeren een week, een maand, een jaar en vijf jaar na de donatie een medische controle uit om te zien of je lichamelijk goed hersteld bent.  

STAMCELDONATIE

Heb je nog vragen over de stamceldonatie?

Raadpleeg onze FAQ

 

Overweeg je je in het Belgisch Beenmergregister in te schrijven? Heb je nog vragen?


Bel naar 0800 92 245 of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be.