wie mag doneren?

Termijn tussen twee donaties

De wachttijd tussen twee donaties is verplicht om de gezondheid van de donor te vrijwaren.
Deze verschilt naargelang het type donatie.

Interval tussen 2 donaties


Een bloeddonatie wordt wettelijk toegestaan met een minimumtermijn van 2 maanden tussen 2 giften. Het Belgische Rode Kruis beveelt echter een termijn van 3 maanden aan. In beide gevallen mag je gespreid over 365 dagen maximaal 4 keer doneren.

Een plasmadonatie is om de 15 dagen toegestaan. Je mag maximaal 15 liter plasma per jaar geven.

Bij de donatie van bloedplaatjes moeten er minstens 2 weken tussen 2 donaties zitten en mag je hoogstens 24 keer per jaar doneren. Het Belgische Rode Kruis beveelt echter een termijn van een maand tussen 2 donaties aan.