Ik maak
een afspraak
wie mag doneren?

Termijn tussen twee donaties

De wachttijd tussen twee donaties is verplicht om de gezondheid van de donor te vrijwaren.
Deze verschilt naargelang het type donatie.

Interval tussen 2 donaties


Een bloeddonatie wordt wettelijk toegestaan met een minimumtermijn van 2 maanden tussen 2 giften. Het Belgische Rode Kruis beveelt echter een termijn van 3 maanden aan. In beide gevallen mag je gespreid over 365 dagen maximaal 4 keer doneren.

Een plasmadonatie is om de 15 dagen toegestaan. Je mag maximaal 15 liter plasma per jaar geven.

Bij de donatie van bloedplaatjes hanteert het Belgische Rode Kruis een wachttijd van een maand tussen 2 donaties. Een wachttijd van 2 weken blijft een uitzondering. Het aantal bloedplaatjesdonaties per jaar (365 dagen) is beperkt tot 24 (en dat is met inbegrip van eventuele bloeddonaties).