Ik maak
een afspraak

Heb je nog vragen over de bloeddonatie?

Algemeen

 • Wie mag bloed doneren?

  Iedereen die minstens 18 jaar is, kan bloed geven.
  De eerste bloedgift moet wel voor de dag van je 66e verjaardag gebeuren (61e verjaardag voor een  bloedplaatjesdonatie).
  Na je 66e verjaardag zijn donaties (ongeacht het type) enkel nog toegestaan als de vorige donatie niet langer dan 3 jaar geleden is.
  Je moet in goede gezondheid verkeren en minstens 50 kg wegen.
  Tijdens een medisch onderzoek voor de afname wordt beslist of je bloed mag geven of niet.

 • Hoe vaak mag je bloed doneren?

  Je mag 4 keer per jaar bloed geven met een interval van minstens 2 maanden tussen twee donaties.

  Bij de donatie van plasma bedraagt de na te leven termijn voor elke andere donatie 2 weken.

  Hoewel de minimumtermijn ook bij de donatie van bloedplaatjes 2 weken bedraagt, raden wij toch aan 1 maand te wachten tussen een bloed- en een bloedplaatjesdonatie. 

 • Waar en wanneer mag je bloed doneren?

  Twee mogelijkheden:

  - Tijdens een mobiele bloedinzameling: alle locaties voor de bloedinzameling en de openingsuren staan vermeld in de bloedinzamelingskalender. Je kan er gemakkelijk de locatie in terugvinden die voor jou het meest geschikt is om in alle rust bloed te doneren. Je hoeft geen afspraak te maken om bloed te doneren tijdens een mobiele inzameling (behalve indien een link in onze kalender je verzoekt om een afspraak te maken ). We verwelkomen u er tijdens de openingsuren.

  - In de vaste donorcentra: je kan online een afspraak maken om bloed te geven.   Voor plasma- en bloedplaatjesgiften  is het verplicht eerst telefonisch een afspraak te maken : bel gedurende de openingsuren 

  Voor alle informatie kan je terecht op ons gratis nummer 0800 92 245. Je kan ook een mailtje sturen naar info@croix-rouge.be.

 • Zijn de bloedproducten veilig?

  Tal van maatregelen zorgen voor een maximale veiligheid van de bloedtransfusies:

  - De donatie gebeurt belangeloos en vrijwillig;
  - De donors worden medisch onderzocht om na te gaan of ze mogen doneren of niet;
  - Elke donatie wordt aan biologische analyses onderworpen;
  - Het plasma en de bloedplaatjes uit de gift worden behandeld om de eventuele aanwezigheid van virussen of bacteriën te verminderen;
  - Aan de donor wordt gevraagd na de donatie contact met ons op te nemen mocht hij/zij toch een risico vermoeden bij de transfusie van zijn/haar bloed. De donatie wordt in dat geval vernietigd.

  Bel naar het nummer 078 051 053 als je twijfelt of als je denkt dat er toch een risico bestaat.

  Daarnaast is er een kwaliteitssysteem in werking om alle procedures m.b.t. de activiteiten van de Service du Sang te beheren.

Wat voorbereiden voor de donatie?

 • Moet ik een afspraak maken om bloed te doneren?

  Dat ligt eraan. U hoeft geen afspraak te maken om bloed te doneren tijdens een mobiele inzameling (die regelmatig in een gemeente plaatsvindt). We verwelkomen u er tijdens de openingsuren (behalve indien een link in onze kalender je verzoekt om een afspraak te maken). Raadpleeg de openingsuren van onze bloedinzamelingen of vind er een dicht bij jou in de buurt via onze Bloedinzamelingskalender.
  Om bloed te geven in een van onze 16 vaste donorcentra kan je online een afspraak maken.

   

 • Welke documenten moet ik bij me hebben om bloed te doneren?

  Je hebt enkel een identiteitsbewijs met foto nodig.

 • Moet je nuchter zijn?

  Neen, integendeel! Je moet net gegeten hebben voor je bloed geeft. Hou het wel bij een lichte maaltijd om te voorkomen dat er zich te veel vetten uit je voeding in je bloed opstapelen. Drink ook voldoende (2-3 glazen water) om goed gehydrateerd bloed te kunnen geven.

 • Mag ik bloed geven als ik net terug ben van vakantie?

  Dat hangt van je bestemming af. Als je voor een tropisch land koos, moet je 6 maanden wachten voor je weer bloed mag geven. In andere gevallen kan een termijn van 28 dagen nodig blijken. Bel ons voor meer informatie op 0800 92 245 of stuur een mailtje naar info@croix-rouge.be

  Lijst met termijnen per land

   

 • Zijn er specifieke regels voor sportbeoefenaars?

  Na een donatie wordt sporten toegestaan, maar niet te intensief. Er wordt aanbevolen 12 uur te wachten alvorens de volgende sporten te beoefenen:
  - wielrennen, mountainbiken, zwemmen
  - autosporten, motorracen in competitieverband
  - alle 'gewelddadige' sporten zoals judo, boksen, worstelen, karate, rugby, American football, ijshockey enz.

  Een donatie wordt afgeraden 24 uur voor of na een wedstrijd of het beoefenen van een van de volgende sporten: bergbeklimmen, deltavliegen, diepzeeduiken en speleologie.

 • Zijn er specifieke regels voor autobestuurders?

  Niet echt. De snack- en rustpauze na de donatie volstaan om weer achter het stuur te kunnen kruipen, op voorwaarde dat je je goed voelt natuurlijk.

Het verloop van de donatie

 • Duurt het lang?

  De afname zelf duurt tussen de 5 en 12 minuten. Samen met de inschrijving, het medisch onderzoek en de rusttijd na de donatie, moet je op zo'n 30 tot 45 minuten rekenen.

 • Waarom moet je elke keer een medische vragenlijst invullen?

  Aan de hand van de vragenlijst en het vertrouwelijke medische onderzoek kunnen we beoordelen of de gezondheidstoestand van de donor hem/haar in staat stelt bloed te geven of niet. Dat is zowel in het belang van de donor zelf als in dat van de ontvanger. Daarom bevat de vragenlijst ook vragen over eventuele ziektes, een operatie, reizen, mogelijk risicogedrag enz.

  Om een veilige transfusie voor de donor te garanderen, maar ook voor de patiënten die de producten uit de donatie ontvangen, moet je op al deze vragen correct, nauwkeurig en eerlijk antwoorden.

 • Hoeveel bloed doneer je?

  De afgenomen hoeveelheid bedraagt gemiddeld tussen 430 en 470 ml naargelang het gewicht en de lengte van de donor.

 • Wordt er niet te veel afgenomen?

  Een volwassene heeft naargelang zijn/haar gewicht 4 tot 6 liter bloed. De afname wordt op het gewicht van de donor afgestemd. Ze heeft geen enkel nadelig gevolg voor een volwassene in goede gezondheid die minstens 50 kg weegt.

  Je lichaam maakt bovendien voortdurend bloed aan waardoor de hoeveelheid afgenomen bloed al snel weer vervangen is.

 • Heeft de bloeddonatie gevolgen voor de bloeddruk?

  Na de afname zal de bloeddruk of slagaderlijke druk lichtjes dalen. Maar de druk gaat al snel weer omhoog om zich vervolgens te stabiliseren.

  Het is belangrijk dat je na een afname niet te snel opstaat, een kleine snack eet en voldoende drinkt om je vochtbalans te herstellen.

 • Is mijn bloedgroep wel nodig?

  JA! We hebben ALLE bloedgroepen nodig!

 • Doet een bloeddonatie pijn?

  Net zoals bij een bloedproef voel je op het moment dat de naald erin gaat, een kleine prik. De bloedafname zelf verloopt pijnloos.

  In uitzonderlijke gevallen kan er een bloeduitstorting (blauwe plek) op de plaats van de naaldprik ontstaan. Dat heeft echter geen verdere gevolgen.

 • Kan ik bij een bloeddonatie een ziekte oplopen?

  NEEN. Er is geen enkel besmettingsrisico aangezien er bij elke donatie steriel materiaal voor eenmalig gebruik wordt gebruikt (zakje en naald). Dat geldt ook bij de donatie van plasma en bloedplaatjes. Elk risico op besmetting wordt dus uitgesloten.

 • Leidt de afname tot schade aan de aders?

  Neen, er ontstaat hooguit een klein litteken op de plaats waar men gebruikelijk prikt.

Na de donatie

 • Contact post-donatie

  Als u na een bloed- plasma- of bloedplaatjesgift:

  > Denkt dat er een risico is om uw bloed voor transfusie te gebruiken.

  > Vergeten bent een belangrijk feit aan de arts te melden.

  > Een besmettelijke ziekte ontwikkelt (koorts, huiduitslag, gezwollen klieren, spijsverteringsproblemen, ...).

  > Een reactie voelt (onwel worden of probleem met de arm, ...).

  ... Bel dan onmiddellijk het nummer 078 051 053 en vermeld het nummer van de gift dat gekleefd werd op uw postdonatiekaart.

 • Hoelang doet een menselijk lichaam erover om het afgenomen bloed te vervangen?

  Een bloeddonatie leidt niet tot een tekort bij de donor.

  Het vloeistofverlies wordt onmiddellijk gecompenseerd. De eiwitten en antilichamen in het bloed worden erg snel (binnen enkele uren tot dagen) weer aangemaakt. De bloedcellen worden in enkele weken vervangen.

 • Welke analyses worden er uitgevoerd?

  We voeren een reeks analyses uit om via transfusie overdraagbare aandoeningen op te sporen, zoals hepatitis B, hepatitis C, hiv (aids) en syfilis. Daarnaast bepalen we de bloedgroep en voeren we een telling van het aantal rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes uit.

  Bij mensen die in een risicoland verbleven, sporen we ook antistoffen tegen malaria of de ziekte van Chagas op.

 • Word ik op de hoogte gebracht van de analyseresultaten?

  Als de resultaten normaal zijn, wordt de donor niet verwittigd tenzij je er zelf om vraagt tijdens je donatie. Bij een afwijking wordt de donor per brief op de hoogte gebracht.

Mijn bloedgroep

 • Hoe kan ik mijn bloedgroep kennen?

  Na twee donaties bezorgen we je een donorkaart waarop je bloedgroep vermeld staat. Je kan het ook tijdens je donatie aan de arts vragen.

  We kunnen deze informatie niet per telefoon of mail verstrekken.

 • Ontvang ik een donorkaart?

  Na 2 donaties bezorgen we je een donorkaart waarop je bloedgroep en je donornummer vermeld staan.

  Het is bij wet verplicht de bloedgroepanalyse twee keer op twee verschillende datums uit te voeren om je een donorkaart te kunnen bezorgen.

 • Hoe zijn de bloedgroepen verdeeld in België?

  - Bloedgroep O: 44%
  - Bloedgroep A: 45%
  - Bloedgroep B: 8%
  - Bloedgroep AB: 3%

  Kom meer te weten over de indeling in bloedgroepen

Bloed geven in België

 • Bestaat er ook artificieel bloed?

  Er zijn al jaren wetenschappelijke onderzoeken aan de gang, maar er is nog niemand in geslaagd artificieel bloed te ontwikkelen. Bloeddonaties blijven dus onontbeerlijk om zieken en gewonden te behandelen.

  Dankzij de methodes van genetische engineering kunnen vandaag al wel bepaalde plasmaderivaten artificieel vervaardigd worden. Dat is bv. het geval voor de levensnoodzakelijke stollingsfactoren voor hemofiliepatiënten.

 • Wanneer wordt het bloed gebruikt?

  Er zijn vooral bloedproducten nodig om aandoeningen te behandelen die de aanmaak van bloed verstoren, zoals het geval is bij leukemie of tijdens chemotherapie. Ook mensen die veel bloed verloren als gevolg van een ongeval of een zware operatie, hebben bloed nodig.

  Raadpleeg voor meer informatie onze pagina over 'bloed doneren'.

 • Wordt er voldoende bloed gedoneerd in België?

  In België is er voldoende bloed beschikbaar.

  Om zelfvoorzienend te blijven, moet de Service du Sang echter blijvend kunnen rekenen op de toewijding van de bestaande donors. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat donors die wegvallen, ook vervangen worden.

 • Verkoopt België bloed aan het buitenland?

  Het is bij wet verboden winst te maken met bloed.

  Het bloed dat in België wordt afgenomen, wordt in België getransfuseerd. Als er echter veel nood aan bloed is in het buitenland (na een aardbeving bv.), kan België wel om specifieke hulp worden gevraagd.

 • Waarom wordt het bloed niet gratis in de ziekenhuizen verdeeld?

  De bloeddonatie gebeurt belangeloos. Het bloed wordt niet gratis aan de ziekenhuizen bezorgd, maar er wordt ook geen winst gemaakt op de verkoop ervan.
  De prijs van de bloedproducten is bij wet vastgelegd en dekt louter de kosten voor de noodzakelijke tussenkomsten om ze te kunnen gebruiken en ervoor te zorgen dat ze veilig zijn. Denk maar aan de afname, bereiding, analyses, opslag en distributie. Daar is gekwalificeerd personeel en performant materiaal voor nodig.

Ik mag niet langer bloed geven