Ik maak
een afspraak
over

onze missie

De Service du Sang is een entiteit van het Belgische Rode Kruis die door het Ministerie van Volksgezondheid erkend is als  'Bloedtransfusie-instelling'.
In die hoedanigheid zorgen we voor de rekrutering van donors, voor de afname, de bereiding en de verdeling van de bloedderivaten die broodnodig zijn voor de behandeling van talloze patiënten.

Onze missie is zeer uitgebreid ...

we bieden een antwoord op de behoeften

Door de ziekenhuizen de bloedderivaten te leveren die ze willen.

we voeren controles uit

Om over de kwaliteit van de bloedderivaten te waken.

we bieden begeleiding

Door ervoor te zorgen dat de donors goed onthaald worden.

We waken over de gezondheid van de donors en de ontvangers


Daarvoor gebruiken we de nieuwste technologieën (apparatuur voor de afname, scheiding of analyse).

Onze hele werking draagt het ISO 9001-certificaat en ons analyselaboratorium is erkend als ISO 15189. Daarnaast voert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) regelmatig verscheidene inspecties uit. 

Met deze controle-elementen garanderen we een optimale kwaliteit die de kern van onze missie en ons beheer vormt. 

We leveren een kwantitatieve bijdrage


Naast de 'kwaliteit' moeten we met onze bijdrage ook voor de nodige 'kwantiteit' zorgen. België moet met name 'zelfbedruipend' zijn op het vlak van bloedproducten. Dat betekent dat we over 'voldoende' donors moeten beschikken om het hoofd te kunnen bieden aan elke vraag vanuit een ziekenhuis.
De rekrutering en klantenbinding van bloeddonors is dus van het grootste belang. We moeten onze werking binnen de bevolking kunnen handhaven en nog verder uitbouwen.