Ik maak
een afspraak

Heb je nog vragen over de stamceldonatie?

Algemeen

 • Wat is het verschil tussen een donatie van HSC (hematopoëtische stamcellen) en een donatie van beenmerg?

  De donatie van stamcellen heeft meer voordelen dan een beenmergdonatie.
  Voor het doneren van HSC is met name:
  - geen algemene verdoving vereist;
  - de donatie gebeurt met een punctie ter hoogte van de onderarmen;
  - in een dagkliniek (geen opname);
  - voor de donatie krijg je gedurende 4 dagen een onderhuidse injectie met groeifactoren;
  - de donatie zelf duurt 2 tot 4 uur.

 • Waarom wordt een stamceldonatie boven een beenmergdonatie verkozen?

  De donatie van hematopoëtische stamcellen heeft zowel voor de donor als voor de ontvanger meer voordelen.
  Namelijk:
  -    Voor de patiënt kan de behandeling door de stamceldonatie sneller aanslaan en moet hij/zij minder lang in een steriele kamer blijven;
  -    Voor de donor is er enkel het risico inherent aan de afname, hij/zij moet geen algemene verdoving ondergaan.

 • Hoe vaak kan je HSC of beenmerg doneren?

  Een niet-verwante donor kan slechts één keer doneren. Als er echter een match blijkt te zijn tussen jou en een familielid, mag je wel zonder probleem opnieuw doneren. Als je gedoneerd hebt, word je uit het Belgisch Beenmergregister gehaald. Dat betekent dat we dus regelmatig nieuwe stamceldonors moeten zien te werven.

Voorwaarden om donor te worden van HSC

Inschrijving

 • Hoe kan ik me inschrijven?

  Ga gewoon naar een donorcentrum of een bloedinzameling van het Belgische Rode Kruis (0800 92 245). Na een gesprek met de aanwezige arts, zal die een staal afnemen voor analyse. Vervolgens schrijven we je met je donorcode in het Belgisch Beenmergregister in waar je HPA-typering (Humaan Lymphocyte Antigeen) wordt vermeld. Als je typering identiek blijkt aan die van een patiënt, nemen we contact met je op voor een afspraak om je stamcellen te doneren.

 • Worden hematopoëtische stamcellen rechtstreeks toegediend?

  Neen, we nemen een buisje met 3 ml bloed af om de antigenen op je witte bloedlichaampjes te bepalen. We schrijven je met je donorcode in het Belgisch Beenmergregister in waar je HLA-typering (Humaan Leukocyten Antigeen) wordt vermeld. Als je typering identiek blijkt aan die van een patiënt, nemen we contact met je op voor een afspraak om je stamcellen te doneren.

 • Welke kosten zijn ten laste van de donor?

  De donor moet geen enkele kost betalen.

 • Is dit engagement definitief?

  Neen, je mag je op gelijk welk moment terugtrekken zonder daarvoor een rechtvaardiging te moeten geven.
  Maar het is wel een reëel engagement omdat je:
  -    aanvaardt je beschikbaar te houden voor een afname;
  -    je ertoe verbindt de Service du Sang op de hoogte te brengen van elke verandering in je gezondheidstoestand of een wijziging van je administratieve gegevens;
  -    aanvaardt je HSC te doneren aan gelijk wie ze nodig heeft.

Tijdens de donatie

 • Moet ik vrijaf nemen om HSC te doneren?

  Je krijgt zowel voor je medisch onderzoek als voor de afname een doktersbewijs dat je aan je werkgever kan bezorgen. Een financiële vergoeding is er niet.

 • Wordt er een verzekering afgesloten tijdens de afname van HSC of beenmerg?

  Ja, het Belgisch Beenmergregister sluit een verzekering af om eventuele lichamelijke schade als gevolg van de donatie te dekken.

 • Is er een risico bij de injecties met groeifactoren?

  De injectie van groeifactoren kan bij bepaalde personen tot bijwerkingen leiden zoals botpijn, migraine, een grieperig gevoel of vermoeidheid. Als gevolg van de gebruikte aferesetechniek kan de donor ook pijn in de arm krijgen of een reactie vertonen op het citraat.

 • In welk ziekenhuis gebeurt de afname?

  In België gebeurt de afname van hematopoëtische stamcellen momenteel in een van de volgende 3 erkende ziekenhuizen:
  -    Het Jules Bordet Instituut (Brussel)
  -    het Centre Hospitalier Universitaire de Liège (Academisch ziekenhuis van Luik)
  -    de Cliniques Universitaires Saint-Luc (Academisch ziekenhuis in Brussel)

Na de donatie