Ik maak
een afspraak
meer weten over bloed

wat is bloed?

Bloed is een vloeibaar weefsel dat via de bloedvaten door ons lichaam stroomt.

Wat is bloed?


Bloed is een vloeibaar weefsel dat via de bloedvaten door ons lichaam stroomt. Het bestaat uit rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes die in een vloeistof drijven. Die vloeistof heet het bloedplasma. Bloed speelt een cruciale rol bij het transport van zuurstof, voedingsstoffen, antilichamen en hormonen.
Gemiddeld heeft een volwassene een bloedvolume van zo'n 5 liter, maar dat cijfer varieert bij elke mens naargelang het gewicht, de lengte en het geslacht. 

Het bloed is als volgt samengesteld: 

•    45% cellen (rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes)
•    55% plasma (vloeibaar deel)

De bloedcellen


 

De rode bloedlichaampjes

De rode bloedlichaampjes bevatten de hemoglobine, een ijzerhoudend eiwit dat bloed zijn rode kleur geeft. Ze hebben als taak de zuurstof uit onze longen naar de andere organen in ons lichaam te vervoeren. 
Deze cellen zijn het talrijkst aanwezig in het bloed. Per kubieke millimeter bloed tellen we zo'n 5 miljoen rode bloedlichaampjes. Wie een tekort aan rode bloedlichaampjes heeft, voelt zich doorlopend verzwakt en zwaar vermoeid. Dat noemen we anemie of bloedarmoede. 
Bij ernstige anemie of een zware bloeding (bv. na een verkeersongeval) is een transfusie van rode bloedlichaampjes nodig. 

De witte bloedlichaampjes

De witte bloedlichaampjes (of leukocyten) zijn de cellen van het afweersysteem die ons beschermen tegen aanvallen van buitenaf zoals bacteriën, virussen, vreemde cellen enz. Er zijn drie soorten witte bloedlichaampjes, granulocyten, lymfocyten en monocyten. Met hun specifieke eigenschappen vervullen ze elk op zich de rol van 'verdediger' van ons lichaam. Per kubieke milliliter tellen we er tussen de 4.000 en 10.000.

Omdat de witte bloedlichaampjes tot bepaalde complicaties kunnen leiden als de bloedbestanddelen van een donor en ontvanger bij een transfusie niet compatibel blijken te zijn, worden ze uit het bloed gefilterd. Men zegt dan dat de zakjes bloed gedeleukocyteerd zijn. 

De bloedplaatjes

De 'trombocyten' of bloedplaatjes spelen een cruciale rol bij het voorkomen of stollen van in- en uitwendige bloedingen. Als we ons verwonden, zorgt de werking van de bloedplaatjes voor de stolling door de vorming van een bloedprop (trombus) of een korst. 
Een transfusie van bloedplaatjes is nodig bij zware chirurgische ingrepen met aanzienlijk bloedverlies, bij de behandeling van leukemie en kanker.

Het bloedplasma

Het plasma is het vloeibare deel van het bloed. Het bestaat voor 90% uit water en vervoert alle bloedelementen.  De overblijvende 10% bevat de , de , de stollingseiwitten en de .

Raadpleeg voor meer informatie onze brochure 'Donorgids'.