Ik maak
een afspraak
over

Onze waarden

Als integraal onderdeel van het Belgische Rode Kruis delen we dezelfde basisprincipes.

Service du Sang


De Service du Sang heeft zijn eigen expertisedomein en vervult zo een specifieke rol binnen de gezondheidssector.
Deze specifieke kenmerken hebben een impact op onze eigen organisatiecultuur. Deze cultuur vertaalt zich in fundamentele waarden voor al onze medewerkers en medewerksters:

respect

Ik waak erover een klimaat van vertrouwen, gastvrijheid en wederzijds begrip te creëren bij al mijn interne en externe gesprekspartners. Ik streef daarbij naar open en constructieve gesprekken, met name door te vertrekken vanuit een welwillend luisterend oor, eenieders waarden in acht te nemen en het wederzijdse respect te handhaven.   

SOLIDARITEIT

Ik draag ertoe bij het engagement van eenieder ten overstaan van de goede integrale en continue werking van onze activiteiten te versterken door me verantwoordelijk en geëngageerd op te stellen, uitwisseling te bevorderen en constructief samen te werken met al mijn collega's en onze externe partners.

INTERNE SAMENHANG & TEAMSPIRIT

Ik sluit me aan bij de doelstellingen van onze organisatie en lever er mijn bijdrage aan door in het collectieve belang samen te werken en de dialoog en transparantie met alle teams na te streven.

DOELTREFFEND EN UITMUNTEND

Ik zet me in mijn dagelijkse werk, met mijn kwalificaties en competenties binnen mijn functie en de projecten waar ik aan deelneem, in voor de missie en de doelstellingen van de Service du Sang. Ik doe dat met het oog op een continue optimalisatie van onze prestaties en de hoogste kwaliteitsnormen om aan de behoeften van al onze partners te beantwoorden.

De grondbeginselen van het Rode Kruis


MENSELIJKHEID

De Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging zijn ontstaan vanuit de gezamenlijke doelstelling gewonden op het slagveld zonder enige vorm van discriminatie te helpen. Als internationale en nationale organisatie willen we menselijk lijden voorkomen en verlichten. De Beweging wil het leven, de gezondheid en de waardigheid van de bevolking beschermen. Ze bevordert het wederzijdse begrip en de vriendschap, samenwerking en blijvende vrede tussen alle volkeren.

ONPARTIJDIGHEID

De Beweging helpt iedereen zonder onderscheid. Raciale verschillen, geloofs- en andere overtuigingen, sociale klasse of nationaliteit spelen geen enkele rol. De Beweging gaat enkel uit van de bestaande noden. Mensen die in de grootste nood verkeren, krijgen voorrang.

NEUTRALITEIT

Om het vertrouwen van iedereen te bewaren, zal de Beweging nooit partij kiezen bij een conflict of zich mengen in discussies die politiek, raciaal, religieuze of ideologisch van aard zijn.

ONAFHANKELIJKHEID

De Beweging is onafhankelijk. We helpen de overheden bij hun humanitaire activiteiten en zijn onderworpen aan de geldende wetgeving, maar de nationale verenigingen behouden hun onafhankelijkheid zodat de Beweging steeds volgens haar beginselen kan werken.

VRIJWILLIGHEID

De Beweging werkt op basis van vrijwillige en onbaatzuchtige inzet. 

EENHEID

Elk land kan maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maanbeweging hebben. Ze staat open voor iedereen en haar humanitaire actie bestrijkt het volledige grondgebied.

UNIVERSALITEIT

Binnen de internationale Beweging van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan hebben alle nationale verenigingen dezelfde rechten en dezelfde plicht elkaar te helpen.