bloeddonatie en coronavirus

Wilt u bloed geven en heeft u vragen over het coronavirus, de lockdown en de voorzorgsmaatregelen? We beantwoorden ze hier.

DE MEESTE INZAMELINGEN WORDEN BEHOUDEN

Zich ernaartoe begeven wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing die is toegelaten. Download ons model van de verklaring op eer (zie ook 'Kan ik bloed geven tijdens de lockdownperiode?').

DE INZAMELINGEN ZIJN VEILIG

We treffen aanvullende veiligheidsmaatregelen (zie vraag 2). Blijf komen om bloed te geven, we hebben het nodig!

IK HEB COVID-19 GEHAD

U kunt onder bepaalde voorwaarden bloed doneren (zie vraag 'Kan ik bloed geven als ik het coronavirus heb gehad?').

WORD IK GETEST?

We testen niet op het coronavirus. Er zijn geen gevallen bekend van door bloed overgedragen aandoeningen van de luchtwegen. We nemen echter wel deel aan een programma om de verspreiding van de ziekte in de bevolking te beoordelen (zie hieronder).

 • Ik kreeg een oproeping voor mijn gebruikelijke inzameling. Vindt ze nog plaats?

   

  Als u normaal gesproken in een vast donorcentrum doneert, moet u nu een telefonische afspraak maken tijdens de openingsuren van het centrum (raadpleeg de contactgegevens).
  Als u gebruikelijk bij een inzameling doneert, hoeft u geen afspraak te maken. Kom gewoon naar de inzameling. Het wordt echter sterk aangeraden onze kalender te controleren om er zeker van te zijn dat de inzameling nog doorgaat.


   

 • Zijn de inzamelingen veilig?

   

  Ja. Bovenop de hygiënische maatregelen die in onze gebruikelijke procedures zijn opgenomen, hebben we aanvullend specifieke maatregelen getroffen zoals:

  - Social distancing van minstens 1,5 m
  - Ontsmetting van klein materiaal en oppervlakken (tafels, deurklink enz.)
  - Verplicht handen wassen voor alle aanwezigen
  - Het personeel draagt maskers en handschoenen

  Affiches buiten de inzamellocatie herinneren de mensen aan deze principes en verwittigen mensen met een overdrachtrisico niet binnen te komen.


   

 • Moet ik een masker dragen?

   

  Ja. Om de gezondheid van onze donors en ons personeel maximaal te beschermen, is het dragen van een mondmasker verplicht
  Gebruik bij voorkeur uw eigen masker. Als u er geen hebt, bezorgen wij u een masker voor eenmalig gebruik
  Vergeet ook de regels voor social distancing niet en de handelingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals een correcte handhygiëne
   

   

 • Ik denk dat ik meer risico loop op complicaties in het licht van het coronavirus. Kan ik bloed komen geven?

   

  Als u denkt dat u kwetsbaarder bent voor het coronavirus (leeftijd boven de 65 jaar, chronische ademhalingsproblemen, astma enz.), zijn de nationale aanbevelingen om thuis te blijven tijdens de lockdown. Om deze reden raden wij u aan op dit moment niet naar een inzameling te gaan. 

   

 • Kan ik bloed geven tijdens de lockdown?

   

  Ja. Deze verplaatsing wordt als essentieel beschouwd. 
  Als u wilt, kunt u ons model van de verklaring op eer downloaden en invullen.
  Tijdens het medisch onderzoek kunt u een attest vragen waarin staat dat u zich heeft aangemeld bij de inzameling. Dit kunt u dan tonen bij een eventuele politiecontrole op weg naar huis.

   

 • Word ik getest op het coronavirus?

   

  Nee. We testen niet op het coronavirus. Er zijn geen gevallen bekend van door bloed overgedragen aandoeningen van de luchtwegen. 
  We doen geen coronatest met een uitstrijkje.

   

 • Waarop moet ik letten voordat ik naar de inzameling kom?

   

  Naast de gebruikelijke contra-indicaties gelden er nieuwe coronavirusgerelateerde contra-indicaties.

  Kom niet naar een inzameling of afnamecentrum en wacht 28 dagen als: 

  •    U positief bent gediagnosticeerd voor COVID-19. De periode van 28 dagen begint na het einde van de symptomen en/of de behandeling.

  •    Als u een of meer van de volgende symptomen heeft:
  - Koorts > 38°C 
  - Moeilijke ademhaling 
  - Verergering van chronische ademhalingssymptomen 
  - Droge hoest 
  - Verlies van smaak en/of geur

  •    Als u in nauw contact bent geweest met een bevestigde COVID-19-patiënt
  - Huisgenoot 
  - Familiekring
  - Zorgcontact tijdens een aërosol-generende procedure

  •    Wacht 14 dagen als u een of meerdere van de volgende symptomen vertoont:
  - infectie van de bovenste en/of onderste luchtwegen (verkoudheid, keelpijn, sinusitis, oorontsteking, keelontsteking, luchtpijpontsteking, bronchitis enz.), 
  - grieperig gevoel (spierpijn, rillingen, gewrichtspijn, hoofdpijn), 
  - acute gastro-enteritis.

 • Heerst er een tekort bij de Service du Sang?

   

  De situatie bleef de voorbije weken beheersbaar omdat de ziekenhuizen hun werking hebben teruggeschroefd. Ze bereiden zich nu volop voor de activiteiten te hervatten die niet langer uitgesteld kunnen worden. We hebben bijgevolg uit alle bloedgroepen bloed nodig om de bloedreserves de komende weken op peil te houden. 
  Hebt u een uitnodiging ontvangen om bloed te geven? Stel die donatie, in de mate van het mogelijke, dan niet uit!
   

   

 • Mag ik doneren als ik het coronavirus heb gehad?

   

  Ja, maar pas 28 dagen nadat alle symptomen verdwenen zijn en/of de behandeling afgerond is.

   

 • Ik heb vernomen dat u in de zoektocht naar een behandeling tegen het coronavirus plasmadonors zoekt. Hoe kan ik helpen?

   

  Het plasma van patiënten die genezen zijn van COVID-19 is rijk aan antilichamen en zou zo een interessant therapeutisch alternatief kunnen bieden voor de behandeling van patiënten die nog steeds tegen het virus vechten. Deze mogelijkheid wordt momenteel volop onderzocht.

  Het Belgische Rode Kruis is, in samenwerking met verschillende ziekenhuizen, al begonnen met het inzamelen van plasma van donors die genezen zijn van COVID-19. In eerste instantie nemen we in dit project enkel de donors op die rechtstreeks doorverwezen worden door deze ziekenhuizen, met een attest ingevuld door de arts die hen gevolgd heeft, waarin de essentiële gegevens vermeld staan die hen geschikt maken als donor.

   

   

 • Ik heb minder dan een week geleden bloed, plasma of bloedplaatjes gedoneerd en ik voel me niet goed. Wat kan ik doen?

   

  Bij eender welk symptoom (ook niet-gelinkt aan COVID-19) waarover u niets hebt gemeld aan de arts (of dat u vergeten te melden bent), belt u onmiddellijk het ‘postdonatie’-telefoonnummer dat u bij de inzameling ontvangen hebt. De dienstdoende arts aan de andere kant van de lijn kan de situatie dan beoordelen, u adviseren en zo nodig de bloedzak laten vernietigen.

   

 • Ik kan geen bloed geven maar ik wil de teams van het Rode Kruis steunen. Hoe kan ik dat doen?

   

  U kunt Rode Kruis-vrijwilliger worden.

  Morele steun is ook veel waard! Stuur uw berichten, tekeningen, foto’s en video’s naar het e-mailadres info@croix-rouge.be en wij verdelen ze onder ons personeel. Met uw toestemming plaatsen we sommige boodschappen ook op onze Facebook-pagina om andere steunbetuigingen aan te moedigen.

   

 • Ik heb nog andere vragen die ik niet op deze pagina terugvind.

   

  U kunt ons bellen op 0800 92 245 van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16.30 u, ons een mailtje sturen via info@croix-rouge.be of contact met ons opnemen via onze Facebook-pagina.

   

Zorg voor uzelf en de anderen

Bedankt aan alle donors en het zorgpersoneel voor de inspanningen die ze momenteel leveren!

De Service du Sang gaat samenwerken met Sciensano om de verspreiding van de COVID-19-epidemie binnen de bevolking verder in kaart te brengen. 
Meer informatie in dit artikel.