Ik maak
een afspraak

Studie over de verspreiding van het virus binnen de bevolking

17-04-2020

De Service du Sang gaat samenwerken met Sciensano om de verspreiding van de COVID-19-epidemie binnen de bevolking verder in kaart te brengen. 

Dit is geen individuele opsporingstest

BELANGRIJKE INFORMATIE
 
Het is niet de Service du Sang die de tests uitvoert en de verstuurde stalen worden gepseudonimiseerd.
 
Het zal voor Sciensano bijgevolg niet mogelijk zijn de testresultaten te koppelen aan een specifieke persoon.
 
We vragen onze donors geen bloed te geven met de bedoeling zich te laten testen.

 
De stalen die naar Sciensano worden gestuurd, dienen louter voor epidemiologisch onderzoek om de verspreiding van het virus en het weerstandsvermogen van de bevolking beter te begrijpen.
 
Deze gegevens zullen worden gebruikt om modellen te ontwikkelen waarmee we ons een beter begrip kunnen vormen van het virus en ons beter kunnen aanpassen aan een eventuele tweede golf.

 

Welke gegevens worden aan Sciensano bezorgd?

De gegevens die aan Sciensano worden doorgegeven zijn geslacht, leeftijd en provincie. De overdracht van deze gegevens en de stalen in het algemeen belang van de bevolking, gebeurt met inachtneming van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Elke bloeddonatie die in deze periode uitgevoerd wordt, vormt een belangrijke bijdrage aan deze studie, die absoluut noodzakelijk is voor een beter begrip van deze epidemie.

Waarom zijn de bloedstalen belangrijk voor deze studie?

De Service du Sang organiseert bloedinzamelingen over het hele Waalse en een groot deel van het Brusselse grondgebied. De donors vormen dus een bijzonder representatieve steekproef van de bevolking. Het feit dat de bloeddonors in goede gezondheid verkeren, is eveneens een belangrijke factor om de opname van asymptomatische personen in het onderzoek te garanderen.

Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

We herhalen dat enkel de gegevens over leeftijd, geslacht en provincie verstuurd worden. De identiteit van de donor wordt vervangen door een code waartoe enkel de Service du Sang toegang heeft. 
De voornoemde gegevens worden aan Sciensano doorgegeven in het kader van een studie in het algemeen belang. Iedereen die met deze gegevens aan de slag gaat, is onderworpen aan het beroepsgeheim en/of de vertrouwelijkheid. De identiteit van de donors wordt in geen geval onthuld, ook niet bij de publicatie van de resultaten.

Krijg ik als donor informatie over mijn testresultaten?

Individuele testresultaten worden niet vrijgegeven. Ze zijn niet significant voor de individuele gezondheidstoestand van de donor omdat er een interval van enkele weken is tussen de donatie en de beschikbaarheid van de resultaten en omdat nog niet is bepaald of de aanwezigheid van antilichamen als dusdanig een persoon wel volledig beschermt tegen een nieuwe infectie.